Sieger

Alle Sieger der Vereinsmeisterschaften in chronologischer Reihenfolge:

2024
H-E:   Dennis Matussek
D-E:   Hanna Holzknecht
D:       Dennis Matussek / Eckhard Schulz
J-E:    Aaron Brinkmann
S-E:    Henry Klingebiel

2023
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Mona Matussek
D:       Dennis Matussek / Eckhard Schulz
J-E:    Klara Schlinsog
S-E:    Henry Klingebiel

2022
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Mona Matussek
D:       Alexander Kohl / Dennis Matussek
J-E:    Louis Buchholz
S-E:    Klara Schlinsog

2021
H-E:   Marcel Bokelmann
D-E:   Hanna Holzknecht
D:       Kai Dießel / Thorsten Bremer
J-E:    Niklas Kasten
S-E:    Klara Schlinsog

2020
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Hanna Holzknecht
D:       Marcel Bokelmann / Enrico Bokelmann
J-E:    Niklas Kasten
S-E:    Louis Buchholz

2019
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Sandra Schmidt
D:       Jens Borchers / Dennis Schulz
J-E:    Elia Vree
S-E:   Louis Buchholz

2018
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Mona Matussek
D:      Thorsten Bremer / Patrick Gerling
J-E:    Paul Reupke

2017
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Mona Matussek
D:      David Dießel / Kai Dießel
J-E:   Paul Reupke
M-E:  Hanna Holzknecht

2016
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Mona Matussek
D:      David Dießel / Kai Dießel
J-E:   Paul Reupke
M-E:  Hanna Holzknecht

2015
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Sandra Schmidt-Höfer
D:      Klaus Kotke / David Schmitz
J-E:   Kilian Schmidt
M-E:  Hanna Holzknecht

2014
H-E:   Alexander Kohl
D-E:   Sandra Schmidt-Höfer
D:      David Dießel / Kai Dießel
J-E:   Patrick Gerling
M-E:  Hanna Holzknecht
S-E:   Stefan Holzknecht

2013
H-E:   Mark Kuiff
D-E:   Sandra Schmidt-Höfer
D:      Martin Dießel / Jens Borchers
J-E:   Patrick Gerling
S-E:   Cedric Höfer
J-D:   Patrick Gerling / Kilian Schmidt

2012
H-E:   Klaus Kotke
D-E:   Sandra Höfer
D:      David Dießel / Daniel Pratsch
J-E:   Patrick Gerling
J-D:   Marvin Beeri / Michel Ohlendorf

2011
H-E:   Daniel Pratsch
D-E:   Sabine Dießel
D:      Burkhard Spießl / Kai Dießel
J-E:   Kaan Demir
J-D:   Kaan Demir / Marvin Beeri

2010
H-E:   Thorsten Bremer
D-E:   Sabine Dießel
D:      David Dießel / Mark Kuiff
J-E:   Kaan Demir

2009
H-E:   David Dießel
D-E:   Christine Seggelke
D:      Burkhard Spießl / Thorsten Bremer
J-E:   Kaan Demir

2008
H-E:  Daniel Pratsch
H-D:  David Dießel / Daniel Pratsch
J-E:   Lutz Luers
S-E:  Maximilian Nitschke

2007
H-E:  Thorsten Bremer
H-D:  Burkhard Spießl / Thorsten Bremer
J-E:   Malte Masberg

2006
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  David Dießel / Daniel Pratsch
J-E:   Kai Dießel

2005
H-E:   Jens Borchers
H-D:  André Neumann / Jens Borchers
J-E:   Kai Dießel
J-D:   Kai Dießel / Malte Masberg

2004
H-E:  Jens Borchers
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Edmund Pratsch
J-E:   David Dießel
S-E:  Kai Dießel

2003
H-E:  Manfred Matussek
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer
J-E:   David Dießel

2002
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  Jürgen Karbstein / Martin Dießel
J-E:   David Dießel

2001
H-E:  Hans-Hermann Dießel
H-D:  Jens Borchers / Manfred Bruer
J-E:   David Dießel

2000
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  Michael Fackler / Manfred Bruer
J-E:   David Dießel

1999
H-E:  Manfred Matussek
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer
J-E:   Thorsten Bremer

1998
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer
J-E:   Thorsten Bremer
S-E:  Jens Borchers

1997
H-E:   Manfred Bruer
H-D:  Edmund Pratsch / Manfred Bruer
J-E:   Thorsten Bremer
S-E:   Markus Jordan

1996
H-E:  Edmund Pratsch
H-D:  Edmund Pratsch / Manfred Bruer
J-E:   Thorsten Bremer
S-E:  Jens Borchers

1995
H-E:  Karl-Heinz Kauke
H-D:  Axel Matussek / Manfred Matussek
S-E:  Gernot Schulze

1994
H-E:  Jürgen Karbstein
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer
J-E:   Thomas Gerlach
S-E:  Christian Schimke

1993
H-E:  Fritz Obermeier
H-D:  Axel Matussek / Jürgen Karbstein
J-E:   Andreas Vree
S-E:  Jonas Berlin

1992
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  Lutz Koch / Edmund Pratsch
J-E:   Andreas Vree
S-E:  Jan Schäl

1991
H-E:  Manfred Matussek
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer
J-E:   André Neumann
S-E:  Thorsten Koch

1990
nicht ausgetragen

1989
nicht ausgetragen

1988
H-E:  Manfred Bruer
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer

1987
H-E:  Axel Matussek
H-D:  Henning Schaare / Hans-Hermann Dießel

1986
H-E:  Jürgen Karbstein
H-D:  Axel Matussek / Manfred Bruer

1985
H-E:  Axel Matussek
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer

1984
H-E:  Axel Matussek
H-D:  Hans-Hermann Dießel / Manfred Bruer

1983
H-E:  Henning Schaare
H-D:  Jürgen Karbstein / Axel Matussek

1982
H-E:  Axel Matussek
H-D:  Manfred Matussek / Günther Körner

1981
H-E:  Jürgen Karbstein
H-D:  Manfred Matussek. / Manfred Bruer

1980
H-E:  Manfred Matussek
H-D:  Manfred Bruer / Henning Schaare

1979
H-E:  Henning Schaare
H-D:  Jürgen Karbstein / Henning Schaare
J-E:   Axel Matussek
J-D:  Burkhard Manchen / Karl-Hermann Nitschke

1978
H-E:  Jürgen Karbstein
H-D:  Jürgen Karbstein / Henning Schaare
J-E:   Axel Matussek
J-D:   Axel Matussek / Martin Dießel

1977
H-E:  Jürgen Karbstein
H-D:  Jürgen Karbstein / Hans Matussek

_ _ _

Von 1950 bis 1977 sind die Sieger der Vereinsmeisterschaften nur bruchweise „überliefert“. Folgende Fakten zu den Titelträgern sind bekannt:

  • Erster Vereinsmeister des Vereins wurde Werner Matussek. Dieser Erfolg aus dem Jahr 1950/1951 brachte ihm den Spitznamen „Meister“.
  • Weitere Vereinsmeister in den Folgejahren waren unter anderem Hermann Meier, Hartmut Leopold und Manfred Matussek.
  • Die Jugend-Vereinsmeister der Jahre 1960 – 1965 waren Karl Liekefett, Roland Schremmer, Werner Denecke und Jürgen Karbstein (3-mal).
  • Vereinsmeister im Jugend-Doppel des Jahres 1964 wurden Jürgen Karbstein und Henning Schaare.
  • Schüler-Vereinsmeister des Jahres 1964 wurde Andreas Schimke.
  • In den Jahren 1966 – 1976 wurden in wechselnder Reihenfolge Hans Matussek, Manfred Matussek, Jürgen Karbstein und Henning Schaare Vereinsmeister (im Einzel-und Doppel-Wettbewerb).